Informatie

ZATERDAG 2 JULI 2022OLDTIMER EVENT


Inschrijven via volgende gegevens:

Oldtimerclub Rumst

Jiri D'hondt

Mobile:  0477.86.22.51

Email: oldtimer.rumst@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/Oldtimerclubrumst

website: http://www.oldtimerclubrumst.be/index.php/contact

FB_IMG_1633981128870
FB_IMG_1633980886406
FB_IMG_1633981147321
91

WANNEER DORPSFEESTEN?

Beste,

De Reetse Dorpsfeesten en KLJ Reet Soiree zullen in 2022 plaatvinden van DONDERDAG 30 JUNI TOT EN MET ZONDAG 3 JULI.

Dit is een wijziging van de vroeger reeds doorgegeven data.   Als stelregel geldt dat het weekend van de Reetse Dorpsfeesten steeds tijdens de laatste vrijdag van juni plaats vindt. Voor 2022 zou dit betekenen vrijdag 24 juni.

Waarom een weekend later?

  • Allicht weet u dat de feestelijkheden in de feesttent (KLJ Reet Soiree) georganiseerd worden door onze jeugdbeweging KLJ Reet.  
  • De vroege datum van 24 juni betekent een grote overlap met de examenperiode voor middelbare scholen, hogeschool- en universiteitsstudenten
  • Het gevolg hiervan is dat het aantal beschikbare KLJ leden om de opbouw te verzorgen (vanaf 19 juni) té beperkt is. Zij zitten dan nog volop in de examenperiode.
  • Daarom heeft KLJ Reet gevraagd hun feestprogramma te organiseren tussen 30 juni en 3 juli.

Dorpsraad Reet heeft hiervan nota genomen en onderzocht om ofwel een weekend op te schuiven; ofwel Dorpsfeesten 2022 over twee weekenden te spreiden. Na evaluatie van pro en contra, is Dorpsraad genoopt om ook de nieuwe data ( 30 juni – 3 juli) te volgen, vermits

  • Splitsing zou meer organisatie vragen van Dorpsraad, gemeente, politie, rampenbestrijding,…
  • Zomerperiode is al zwaar belast met dorpsevenementen in onze gemeente.
  • Dorpsraad en KLJ een complementair feestprogramma wil brengen op basis van gemeenschappelijke sponsoring, advertenties, publiciteit, huur gemeentemateriaal,..

Er is met KLJ Reet een duidelijke afspraak gemaakt dat dit een éénmalig gebeuren is, wat zij ook onderschreven hebben. Vanaf 2023 valt alles terug in haar gebruikelijke plooi.

  • 2023: 29, 30 juni, & 1, 2 juli
  • 2024: 27, 28, 29 en 30 juni
  • 2025: 26, 27, 28 en 29 juni.

Dorpsraad Reet en KLJ Reet begrijpen dat deze aangepaste data voor 2022 allicht een impact heeft op ieders agenda betreft de deelname en medewerking aan deze Reetse Dorpsfeesten en de start van vakantie en vertrek op zomervakantie.   Doch vragen wij enigszins begrip te hebben voor deze (moeilijke) beslissing om de Reetse Dorpsfeesten 2022 te organiseren tussen 30 juni en 3 juli.


Met dank en vriendelijke groeten namens Dorpsraad Reet VZW en KLJ Reet.